Kalkulačka cen za znovuzakládání nástěnek

Nastavená pravidla pro nacenění

Počet dní D, během kterých cena za znovuzaložení vyprchává:

Cena C za okamžité znovuzaložení:

Násobič N ceny při znovuzakládání:

Simulace ceny založení nástěnek

PořadíProdlevaDenCena
první (není)1.0
druhá 3. 0
třetí 5. 25
čtvrtá7. 70
pátá 9. 115
šestá 11.115
sedmá 13.115